• DARMOWA DOSTAWA OD 300 zł

 • BEZPŁATNY ZWROT 14 DNI

 • PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE PAYU

Reklamacje

 1. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi bądź niezgodności towaru z umową) bądź dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną z pieczątką Sprzedawcy (w przypadku reklamacji gwarancyjnej) do jednego z punktów sprzedaży lub na adres dystrybutora: PG2 DESIGN ul. Słowackiego 20, 43-211 Piasek.
 2. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego.
 3. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji.
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową (dotyczy rzeczy zakupionych przed dniem 25.12.2014 r.) rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 6. Kupujący ma możliwość skorzystania ze wskazanym niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy.
  b. Organizacje konsumenckie – Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
  c. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu.
  d. Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.